ผลงานเด่น

ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์: นวัตกรรมทางการแพทย์ในยุคสมัย CIVID-19

“เมื่อมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ทุกคนเห็นว่า Global Value Chain ติดขัดไปหมด ทั้งการขนส่งสินค้า และการผลิตที่ลดลง ดังนั้นสินค้าทางด้านการแพทย์ที่เราเคยนำเข้าจึงไม่สามารถทำได้เหมือนที่ผ่านมา เราจึงจำเป็นต้องใส่ใจและหันมาพึ่งพาตัวเองมากขึ้นโดยเฉพาะการส่งเสริมเรื่องนวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถอยู่ได้ ไม่ว่าจะเกิดโรคระบาดใหญ่ที่ตัดการสื่อสารหรือการขนส่งสินค้าก็ตาม บพข. ในฐานะองค์กรที่มีหน้าที่พัฒนาความสามารถทางการแข่งของประเทศไทย จึงเข้ามาบทบาทสำคัญในการหนุนเสริมและยกระดับอุตสาหกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก”

ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ ประธานอนุกรรมการแผนงานกลุ่มสุขภาพและการแพทย์ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.).

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *