ผลงานเด่น

ดร. ศันสนีย์ ไชยโรจน์: การแพทย์ไทยกับ Medical Service Hub

อุตสาหกรรมการแพทย์ในประเทศไทย เป็นอุตสาหกรรมที่ไม่ค่อยมีการเจริญเติบโตหรือการพัฒนาเท่าที่ควร เนื่องจากไทยพึ่งพาการนำเข้ายา เครื่องมือแพทย์เป็นหลัก ยาที่เราผลิตได้เองส่วนใหญ่เป็นยาที่หมดสิทธิบัตรแล้ว มีน้อยมากที่เราจะผลิตยาที่มีสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม (Active Pharmaceutical Ingredients หรือ API) ได้เอง  

คนไทยส่วนใหญ่คิดว่าประเทศไทยกำลังเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพและการแพทย์ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ประเทศไทยโดดเด่นเรื่องศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) แต่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมทางการแพทย์ เช่น ผลิตภัณฑ์ยา หรือ ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ส่งผลให้ประเทศไทยต่องนำเข้าผลิตภัณฑ์และเครื่องมือดังกล่าวปีละหลายแสนล้านบาท

ศาสตราจารย์ ดร. ศันสนีย์ ไชยโรจน์ ประธานอนุกรรมการแผนงานกลุ่มสุขภาพและการแพทย์ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.).

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *