กิจกรรม

การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัย

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ได้จัดการอบรม “การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยสำหรับภาคเอกชน ภายใต้ พรบ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2564” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ อนุกรรมการแผนงานกลุ่มสุขภาพและการแพทย์ บพข. และผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เป็นวิทยากร และมีนางสาววลัยทิพย์ โชติวงศ์พิพัฒน์ รองผู้อำนวยการ บพข. ด้านแผนงานและอำนวยการ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ภาคเอกชนเกี่ยวกับพระราชบัญติส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 (Thailand Research and Innovation Utilization Promotion Act, TRIUP Act) บพข. จึงได้จัดอบรม “การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยสำหรับภาคเอกชน ภายใต้ พรบ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2564” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ อนุกรรมการแผนงานกลุ่มสุขภาพและการแพทย์ บพข. และผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้และตอบข้อซักถามแก่ผู้เข้าร่วมการอบรม โดยการอบรมดังกล่าวได้ถูกจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom meeting ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวนกว่า 250 คน

สำหรับผู้ที่พลาดการอบรมดังกล่าว หรือต้องการทบทวนเนื้อหาของการบรรยาย ทาง บพข. ได้อัพโหลดวีดีโอบันทึกการอบรม เพื่อให้ทุกท่านสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่นี่แล้วค่ะ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *