กิจกรรม

หน่วยทดสอบมาตรฐานเครื่องจักรกลการเกษตร รองรับการส่งออกเครื่องจักรการเกษตรไปยังทุกภูมิภาคทั่วโลก

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการแผนเกษตรและอาหารมูลค่าสูงได้เข้าเยี่ยมชมความก้าวหน้าการดำเนินงานในโครงการหน่วยทดสอบมาตรฐานเครื่องจักรกลการเกษตร โดยมีรองศาสตรจารย์ ดร. บัญชา ขวัญยืน หัวหน้าโครงการและทีมนักวิจัยจากศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นผู้ดำเนินโครงการ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการหน่วยทดสอบมาตรฐานเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อการทดสอบรองรับคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานระดับประเทศและนานาชาติ และเพื่อรองรับการส่งออกไปยังทุกภูมิภาคทั่วโลก รวมทั้งเพื่อให้บริการแก่ภาคเอกชนในกลุ่มบริษัทผู้จำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศไทย โดยโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินโครงการตามคำขอของกระทรวงพาณิชย์และ สภาอุตสาหกรรม เพื่อปลดล็อคปัญหาด้านการส่งออกให้กับผู้ประกอบการไทย

หน่วยทดสอบมาตรฐานเครื่องจักร

ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ มีภารกิจหลักในด้านการทดสอบตามมาตรฐานประเทศ ประเภทต่างๆ เช่นการทดสอบรถแทรกเตอร์เดินตาม การทดสอบมาตรฐานเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยน้ำ การทดสอบหาประสิทธิภาพรถตัดอ้อย และการทดสอบสมรรถนะตามความต้องการของบริษัท เช่น การทดสอบเครื่องสูบน้ำแบบ CENTRIFUGAL การทดสอบเครื่องสับย่อยพืชอาหารสัตว์ การทดสอบเครื่องพ่นฝอยละเอียด การทดสอบเครื่องพ่นสารเคมีชนิดหมอกควัน การทดสอบสมรรถนะอุปกรณ์เตรียมดิน การทดสอบสมรรถนะเครื่องพรวนจอบหมุน การทดสอบรถแทรกเตอร์ล้อยางเพื่อการเกษตร เป็นต้น ซึ่งการทดสอบดังกล่าวเพื่อรองรับและสนับสนุนการลงทุนและขยายขอบเขตด้านมาตรฐานคุณภาพของประเทศ เพื่อรองรับการจำหน่ายและส่งออกสินค้ากลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตรที่กำลังมีการขยายตัวทั้งในตลาดเพื่อนบ้าน CLMV ซึ่งเป็นตลาดส่งออกเครื่องจักรกลเกษตรอันดับ 1 ของไทย โดยมีสัดส่วนถึง 40% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด โดยเฉพาะกลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตรที่มีความต้องการสูง เช่น เครื่องสูบน้ำ และรถแทรกเตอร์สี่ล้อขนาดเล็ก รถไถ และเครื่องไถ เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันการขอมาตรฐานสากลก่อนการส่งออก จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกลการเกษตรจากศูนย์ทดสอบที่ได้รับการยอมรับโดยเฉพาะจาก ANTAMANTAMซึ่งจัดตั้งศูนย์การทดสอบที่ประเทศจีน การจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานคุณภาพในประเทศไทย จะเป็นการอำนวยความสะดวก และลดต้นทุนการทดสอบเครื่องจักรกลการเกษตร นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมพร้อมด้านมาตรฐานคุณภาพ เพื่อรองรับสำหรับบุกตลาดในแถบภูมิภาคแอฟริกาในอนาคต

รศ.ดร. สิรี พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการแผนเกษตรและอาหารมูลค่าสูงได้เข้าเยี่ยมชมความก้าวหน้าการดำเนินงานในโครงการ
ห้องทดสอบและไดนาโมมิเตอร์ทดสอบมาตรฐานรถแทรกเตอร์เดินตามโดยศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ

หน่วยทดสอบมาตรฐานเครื่องจักรกลการเกษตร โดยการสนับสนุนของ บพข. หน่วยทดสอบมาตรฐานเครื่องจักรกลการเกษตรมีความสามารถในตรวจวัดกำลังเครื่องยนต์ แรงบิดและความเร็วรอบ อุณหภูมิและอัตราการใช้น้ามันเชื้อเพลิง อุณหภูมิและความดันน้ามันหล่อลื่น อุณหภูมิและสีของควันไอเสีย ระดับเสียง อุณหภูมิ ความชื้น และความดันภายในห้องทดสอบ ด้วยโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ทดสอบ สามารถบันทึกข้อมูลและแสดงผลการทดสอบเครื่องยนต์ตามเวลาจริง เพื่อให้ได้ผลการทดสอบที่ได้มาตรฐาน

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *