ข่าว

บพข.ส่งเสริม “ Tourism for All ” ต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้พิการทางสายตาอังกฤษ อเมริกา สโลวีเนีย หนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์

บพข. อว.  สกสว. ชูผลการวิจัยการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล “Tourism for All” ต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้พิการทางสายตา จากอังกฤษ อเมริกาและสโลวีเนีย เที่ยวเมืองไทยขึ้นเหนือล่องใต้หนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และยั่งยืน

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณ์ ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และ ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช  ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สกสว. และประธานอนุกรรมการแผนงานกลุ่มการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ( บพข. ) ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นผู้พิการทางสายตาที่เข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยเหนือจรดใต้ Thailand Tourism for All จำนวน 10 คน พร้อมผู้ดูแลรวม 13 คน จากอังกฤษ อเมริกาและสโลวีเนีย  โดยมี นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ผศ.อนพัทย์ หนองคู และดร.ฉัตรฉวี คงดี ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ 

ในโอกาสนี้ นางสาวสุชาดา กล่าวว่า การเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยเหนือจรดใต้ของผู้พิการทางสายตาชาวต่างชาติในครั้งนี้ เรามีผู้ประกอบการคือ บริษัท นัตตี้ส์ แอดเวนเจอร์ส์ จำกัด เป็นภาคเอกชนที่เข้ามาร่วมการผู้ดำเนินวิจัยกับคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยมุ่งให้เกิดผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่พร้อมต้อนรับกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง เน้นท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวง อว. บพข. สกสว. ภายใต้งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) พร้อมผลักดันตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงในตลาดยุโรปที่มีระยะเวลาพำนักนาน ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อคนทั้งมวลและยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล

โดยกิจกรรมครั้งนี้ จะพานักท่องเที่ยวสัมผัสกับการท่องเที่ยววิถีไทย เริ่มตั้งแต่การเดินทางท่องเที่ยวจากกรุงเทพมหานคร และเมืองมรดกโลก จ.พระนครศรีอยุธยา ก่อนมุ่งหน้าไปทางภาคเหนือสู่ จ.เชียงใหม่ และพะเยา เพื่อสัมผัสวัฒนธรรม วิถีถิ่นและการต้อนรับแบบฉบับของชาวล้านนาที่บ้านดอกบัว ที่เป็นพื้นที่ไฮไลท์ ซึ่ง จ.พะเยา มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่มากนัก ถือเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะได้ใกล้ชิดกับคนในท้องถิ่น และเยี่ยมชมวัดโบราณ ล่องเรือในทะเลสาบกว้านพะเยา หลังจากนั้นจะเดินทางไปสู่ภาคใต้ เพื่อสัมผัสวัฒนธรรมและความงามทางธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ของ จ.พัทลุง พร้อมประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับงานหัตถกรรม เครื่องจักสานและหนังตะลุง ล่องเรือสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวประมงในท้องถิ่น ก่อนจะปิดท้ายการผจญภัยอย่างผ่อนคลาย บนชายหาดที่สวยงามของเกาะสุกร 

ขณะที่ คุณนิธิ สืบพงษ์สังข์ ผู้ประกอบการ บริษัท นัตตี้ส์ แอดเวนเจอร์ส์ จำกัด เผยว่า จุดขายที่โดดเด่นที่สุดในตลาด Responsible Tourism คือ ความเป็นไทย (Thainess) ด้วยไมตรีจิตและอัธยาศัยที่ดีงาม ล้วนเป็น Soft Power ที่เสริมสร้างให้ประเทศไทยมีจุดแข็งด้านการบริการ (Hospitality) การต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้พิการทางสายตาครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 3 ที่เกิดจากการใช้ประโยชน์งานวิจัยสู่การเจรจาธุรกิจในงาน World Travel Market (WTM) 2016 ณ กรุงลอนดอน โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ทำให้เยาวชนผู้พิการทางสายตาเดินทางออกนอกยุโรปเป็นครั้งแรก ภายใต้มูลนิธิ VICTA (Visually Impaired Children Taking Action (UK)) ที่ดำเนินการโดยบริษัท Seable Holidays ประเทศอังกฤษ ร่วมกับ บริษัท นัตตี้ส์ แอดเวนเจอร์ส์ จำกัด ประเทศไทย และสำหรับความพิเศษในปีนี้ คือ นอกจากการได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้พิการทางสายตาจากยุโรป (อังกฤษและสโลวีเนีย) แล้วยังได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวอเมริกา ซึ่งมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าจะนำไปสู่การบอกเล่าถึงประสบการณ์และความประทับใจในการมาเยือนประเทศไทย

“เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจในท้องถิ่นกระตุ้นการพัฒนาสังคมและให้การสนับสนุนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เช่น บ้านดอกบัว จ.พะเยา และเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสวิถีชุมชนและธรรมชาติใน จ.พัทลุง ซึ่งเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวในโปรแกรมที่ได้รับรางวัล “กินรี” หรือ รางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ที่จะเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้าสู่โลกแห่งการท่องเที่ยวที่แตกต่างออกไป ที่จะส่งเสริมความยั่งยืนและประโยชน์สำหรับทุกคนเป็นแนวทางปฏิบัติที่เรายึดมั่นมาโดยตลอด” คุณนิธิ กล่าวเสริม

การต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นไปอย่างอบอุ่นที่สนามบินสุวรรณภูมิ ได้มีการนำผลผลิตจากการวิจัยของแผนงานการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บพข. ได้แก่ ผ้าพันคอที่มีการนำเครื่องแต่งกายของละครชาตรี เทริด กรองคอ สังวาล ปั้นเหน่ง มาลดทอนรายละเอียดเป็นลวดลายผ้าพันคออย่างสวยงาม ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมี Welcome Dinner โดย อว. สกสว. และบพข. พร้อมมอบกางเกงลายช้าง ยาหม่องไทย ถุงผ้า สกสว. เพื่อให้นักท่องเที่ยวใช้ระหว่างการเดินทางและเป็นของที่ระลึกสำหรับการท่องเที่ยวในครั้งนี้

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) มีหน้าที่ในจัดสรรทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและภาคบริการ โดยเฉพาะเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการที่มุ่งเน้นการสนับสนุนแผนงานที่มีความร่วมมือหรือการร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการ ผู้ใช้ประโยชน์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน โดยการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งบริหารจัดการกองทุนโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ที่มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศในทุกด้าน มุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน

ขอขอบคุณ แหล่งข่าวจาก สยามรัฐ และ แนวหน้า. https://siamrath.co.th/n/493398 / https://www.naewna.com/business/769945

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *