วิดีโอ

PMUC l โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ

สินค้าของไทยจะได้รับการยอมรับมากน้อยขึ้นอยู่กับการรับรองมาตรฐาน แต่การสร้างมาตรฐานเหล่านี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และการวางระบบที่แม่นยำ ดังนั้น การสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ จึงเป็นส่วนสำคัญของประเทศไทยที่จะช่วยเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันเชิงพาณิชย์ให้กับประเทศ

สัมภาษณ์

  • ดร.กาญจนา วานิชกร รองผู้อำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
  • รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี ผู้อำนวยการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
  • ดร.สิวินีย์ สวัสดิ์อารีย์ หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า สถาบันมาตรวิทยา

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *