ข่าว

บพข. กองทุนส่งเสริม กววน. ร่วมแสดงผลงานวิจัยใช้ได้จริงเพื่อคนทั้งมวลในงาน “Thailand Friendly Design Expo 2022”

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ภายใต้งบประมาณจากกองทุนส่งเสริม กววน. พร้อมด้วยคณะนักวิจัย ร่วมแสดงผลงานวิจัยด้านนวัตกรรมสุขภาพ มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลในทุกมิติ ภายใต้ธีม “เมืองท่องเที่ยวที่เป็นมิตร เมืองสุขภาพดี เมืองสังคมผู้สูงวัย เมืองอารยสถาปัตย์ เมืองที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

วันที่ 15 ธันวาคม 2565, หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ภายใต้กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กววน) ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในงาน “Thailand Friendly Design Expo 2022: มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 6” โดยมี ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สกสว. และประธานอนุกรรมการแผนงานกลุ่มการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บพข. คณะผู้บริหาร และนักวิจัย เข้าร่วมงานดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 18 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค-บางนา กรุงเทพมหานคร

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานในพิธี กล่าวว่า ที่ต้องให้ความสำคัญกับอารยสถาปัตย์เพราะในประเทศไทย จำนวนผู้สูงอายุและผู้พิการเพิ่มสูงขึ้น ผู้สูงอายุ 13 ล้านคนเกือบร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ ผู้พิการ 2.1 ล้านคน คิดเป็น 3% ของประชากรทั้งประเทศ นอกจากนั้นยังมีเด็กเล็ก สตรีมีครรภ์ ผู้ป่วยพักฟื้นสุขภาพ ล้วนต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เรียกว่า “อารยสถาปัตย์” ด้วยกันทั้งสิ้น สำหรับนโยบายรัฐบาล ให้ความสำคัญเรื่องอารยสถาปัตย์มาโดยต่อเนื่อง ในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นเรื่องการปรับปรุงสถานที่ราชการ ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ศาสนสถานหลายแห่ง เริ่มดำเนินการที่รองรับคนที่จำเป็นต้องใช้อารยสถาปัตย์ ในฐานะที่รับผิดชอบทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ได้เร่งดำเนินการขับเคลื่อนความร่วมมือทั้งภาคราชการ ภาครัฐและเอกชนในรูปแบบที่ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (Public Private Partnership: PPP) เพื่อให้เกิดการสร้างงาน คุ้มครองสิทธิ์และอารยสถาปัตย์ให้ผู้พิการ รวมทั้งผู้สูงวัย

“ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันสร้างสรรค์จัดงาน FD Expo ครั้งนี้ เพื่อเป็นพลังสำคัญกระตุ้นและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมทั้งภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของอารยสถาปัตย์ การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนโดยรวม และเพื่อเปลี่ยนผู้ด้อยโอกาสเป็นผู้ได้โอกาสต่อไปในอนาคต” รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเสริม

ในโอกาสนี้ ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิอารยสถาปัตย์ ขึ้นรับรางวัล Friendly Design Award 2022 ประเภท “ฑูตอารยสถาปัตย์กิตติมศักดิ์ ประจำปี 2566” ด้วยมีการส่งเสริมให้เกิดแผนงานวิจัยที่สนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล Thailand Tourism for All ด้วยกลไกหนุนเสริมอารยสถาปัตย์ เพื่อให้ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพร่างกาย สามารถเข้าถึงแหล่งและกิจกรรมการท่องเที่ยว การใช้ประโยชน์ได้ โดยสะดวก ปลอดภัย ทันสมัย เป็นธรรม ทั่วถึง เท่าเทียม ด้วยนโยบายและแนวคิดที่เป็นมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับคนทั้งมวล (Friendly Design)

สำหรับภายในบูธจัดแสดงของ บพข. กองทุน ววน. นั้น ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมเป็นจำนวนมาก โดยได้มีการนำเสนอผลงานวิจัยในด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในทุกมิติ อาทิ การนวดล้านนาในกลุ่มบุคคลทั่วไป สตรีตั้งครรภ์และเด็ก การสร้างสถานประกอบการสปาล้านนาต้นแบบที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานรับรองความเป็นสปาล้านนา ต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาจากสมุนไพรล้านนา ผลิตภัณฑ์สปาที่สอดคล้องกับฐานวิถีชีวิตใหม่ การแนะนำการนวดแผนไทย การสาธิตการทำยาดมและลูกประคบสมุนไพร รวมถึงการสาธิตการนวดไทยสายราชสำนัก นวดไทยแบบล้านนาที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอ Soft Power ของไทยในงาน APEC 2022 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพที่ผ่านมา

ทั้งนี้ งาน Thailand Friendly Design Expo 2022 คือ สุดยอดมหกรรมแห่งนวัตกรรมเพื่อการฟื้นฟูดูแลสุขภาพ และเป็นงานมหกรรมส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน โดยมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า นวัตกรรม เทคโนโลยี และบริการเพื่อการฟื้นฟูดูแลสุขภาพ และการเดินทางท่องเที่ยว สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้พิการ และครอบครัว รวมถึงกลุ่มคนรักสุขภาพทั่วไป

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *