ข่าว

บพข. ดัน วีกรีน สมอ. พัฒนามาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนองค์กร ตอบรับความต้องการภาคเอกชน นำร่อง 32 บริษัท ผลักดัน BCG ของประเทศ

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) จับมือศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (วีกรีน) และสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม พัฒนามาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนองค์กร เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนระดับชาติ มุ่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการไทย โดยได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ 32 บริษัทนำร่อง ...
วิดีโอ

PMUC | เศรษฐกิจหมุนเวียน ตอบโจทย์ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ทำอย่างไรที่จะลดขยะจำนวนมหาศาล และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กัน ร่วมหาคำตอบกับ รศ.ดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ ประธานคณะอนุกรรมการแผนงานเศรษฐกิจหมุนเวียน
ผลงานเด่น

รีไซเคิลแบตเตอรี่แบบใช้แล้วทิ้ง เป็นแบตเตอรี่แบบอัดประจุซ้ำได้ นวัตกรรมใหม่ยกระดับการแข่งขันของประเทศ

แบตเตอรี่มีหลายชนิดมาก ส่วนใหญ่เราเรียกว่า “ถ่านไฟฉาย” หรือ อัลคาไลน์แบตเตอรี่ ที่ใช้สำหรับเอาไว้ในรีโมทต่างๆ ทั้งหมดเป็นแบตเตอรี่แบบใช้ได้ครั้งเดียว ใช้แล้วต้องทิ้ง แล้วไปซื้อใหม่ตามร้านสะดวกซื้อ
ผลงานเด่น

เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โอกาสใหม่เศรษฐกิจไทย ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สร้างเศรษฐกิจมูลค่าสูง

ประเทศไทยมีปริมาณขยะจำนวนมากที่ต้องนำไปจัดเก็บไว้ในหลาย ๆ พื้นที่ทั่วประเทศ ปัญหาคือจะทำอย่างไรถึงจะลดขยะ 16.5 ล้านตันได้ และไม่ใช่แค่ลดขยะอย่างเดียว ประเทศจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
ข่าว

บพข.หนุนวิจัยกรีนแบตเตอรี่ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม หนุนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

บพข.หนุนงานวิจัยสวทช.นำแบตเตอรี่ใช้แล้วและวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร พัฒนาแบตเตอรี่คุณภาพใช้ซ้ำได้ปลอดภัย คาดขยายผลในระดับอุตสาหกรรม เตรียมตั้งโรงงานต้นแบบในปี 2565 สร้างความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ