ผลงานเด่น

พัฒนา “โมเดลรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้าดัดแปลง” สู่ “รถบรรทุกพลังงานไฟฟ้า” สัญชาติไทย

ปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์อยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเมื่อเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV)เริ่มเข้าแทนที่เครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมัน แต่องค์ความรู้ที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอกับรถทุกประเภทโดยเฉพาะรถบรรทุก ซึ่งถือเป็นภาคการขนส่งสินค้าที่มีบทบาทสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ
ผลงานเด่น

“ไหมเย็บแผลละลายได้จากวัตถุดิบทางการเกษตร” เพื่อการค้า รายแรกของไทย

จะดีไหม? ถ้าไทยจะสามารถผลิตไหมเย็บแผลละลายได้เอง ลดพึ่งพาการนำเข้าผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ราคาแพงจากต่าง […]
ผลงานเด่น

‘รถไฟฟ้ารางเบา’ ระบบขนส่งที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย

การคมนาคมรุ่นใหม่ยุคใหม่ที่หันมาใช้ระบบไฟฟ้าซึ่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อนแทนเครื่องยนต์ระบบสันดาปแบบเดิมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก กลายเป็นเทรนด์ของระบบการขนส่งคมนาคม เช่นเดียวกับประเทศไทยที่เราเห็นรถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้น ซึ่ง ‘รถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail Transit; LRT)’ คือระบบการขนส่งอีกหนึ่งรูปแบบที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทาง
ผลงานเด่น

นักวิชาการแนะ Reskill-Upskill เตรียมพร้อมก่อนเปิดประเทศ สู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

การเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ