ผลงานเด่น

“Growth Factor” ผลผลิตจากงานวิจัยที่มากกว่าความสวยความงาม

Growth Factor องค์ประกอบหลักในการพัฒนาและผลิตชีวผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผิวจากฝีมือคนไทย ที่ปลอดภัยและมีมาตรฐานระดับสากล นำไปสู่การต่อยอดไปยังผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ และงานวิจัยในสาขาต่าง ๆ