ผลงานเด่น

“ไหมเย็บแผลละลายได้จากวัตถุดิบทางการเกษตร” เพื่อการค้า รายแรกของไทย

จะดีไหม? ถ้าไทยจะสามารถผลิตไหมเย็บแผลละลายได้เอง ลดพึ่งพาการนำเข้าผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ราคาแพงจากต่าง […]
ผลงานเด่น

“Technology Transfer : RT-PCR ” วิจัย ถ่ายทอด ทางรอดอุตสาหกรรมไทยบนเวทีโลก

ปัจจุบัน การตรวจ Real-time RT-PCR Test คือ การตรวจหาเชื้อ Covid-19 ที่เป็นวิธีมาตรฐานซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำ และใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีความไว ...
ผลงานเด่น

“Growth Factor” ผลผลิตจากงานวิจัยที่มากกว่าความสวยความงาม

Growth Factor องค์ประกอบหลักในการพัฒนาและผลิตชีวผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผิวจากฝีมือคนไทย ที่ปลอดภัยและมีมาตรฐานระดับสากล นำไปสู่การต่อยอดไปยังผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ และงานวิจัยในสาขาต่าง ๆ
ผลงานเด่น

“RT-LAMP” ชุดตรวจ COVID-19 แบบเร็วสายพันธุ์ไทย ราคาถูก อ่านผลง่าย รู้ผลเร็ว

ชุดตรวจ RT-LAMP สัญชาติไทย ที่มีจุดเด่น คือ เครื่องมือและน้ำยามีราคาถูกกว่า ใช้เวลาในการตรวจเร็วกว่าสามารถแสดงผลภายในเวลา 30 นาที
กรอบงานวิจัย

สุขภาพและการแพทย์

สนับสนุนการผลิตยารักษาโรค และผลิตภัณฑ์ในกลุ่มชีวเภสัชภัณฑ์ (Biopharmaceutical) เช่น วัคซีน โปรตีนเพื่อการรักษาและแอนติบอดี้ เพื่อทดแทนการนำเข้าผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรมที่มีมูลค่าสูงจากต่างประเทศ