ข่าว

บพข. จับมือ EA ผลักดันงานวิจัย “ปาล์มน้ำมัน” ระดมนวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ขยายตลาดสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมพลังงานไทย

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ทำความร่วมมือด้านการพัฒนาง […]