กรอบงานวิจัย

เศรษฐกิจหมุนเวียน

สนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรม แพลตฟอร์มการพัฒนาธุรกิจรูปแบบความร่วมมือใน Value Chain ที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน

ตัวอย่างโจทย์วิจัย

  • นวัตกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะ และการพัฒนาตลาดและผลิตภัณฑ์ใหม่ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน
  • Digital Platform เพื่อบริหารจัดการข้อมูลของเสีย
  • โรงงานต้นแบบการแปรรูปของเหลือทิ้ง
  • ศูนย์ทดสอบคุณสมบัติวัสดุรอบสอง
  • การวิจัยและพัฒนาด้าน Material Flow, Circular Technology & Design ที่ช่วยลดการใช้ทรัพยากรใหม่ การพัฒนาอุตสาหกรรมรีไซเคิลวัสดุและเคมีมูลค่าสูง
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • การพัฒนาคลังข้อมูลวัฏจักรชีวิต ระบบทวนสอบ และมาตรฐานฟุตพรินต์สิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานสากล
  • การวิจัยและพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *